17:43 ICT Thứ năm, 29/06/2017
Chúc Mừng Năm Mới 2015!

Danh ngôn

Nô lệ trong tình yêu,chúa tể trong hôn nhân.
GEOFFROY CHAUCER.Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 1058

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24757

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6504710

Trang nhất » Văn bản pháp quy

Đánh giá xếp loại công chức, viên chức ngành giáo dục cuối năm học
Mã số văn bản : N/A
Người ký : N/A
Cơ quan ban hành :
Ngày ban hành : N/A
Gửi lên : 03/05/2012 16:19

Nội dung:
        Số: 131 /PGDĐT-HCTC                Ninh Phước, ngày 03   tháng 5  năm 2012
     V/v Đánh giá xếp loại công chức,
viên chức ngành giáo dục cuối năm học.

                          Kính gửi:   Hiệu trưởng 54 trường trực thuộc.

     Thực hiện đánh giá xếp loại công chức, viên chức ngành giáo dục cuối năm học và đánh giá giáo viên theo Chuẩn qui định của Bộ giáo dục và đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo lưu ý các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

     I. Đánh giá xếp loại công chức, viên chức cuối năm học theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị

     1. Đối tượng là thủ trưởng các cơ sở giáo dục và viên chức không trực tiếp tham gia giảng dạy (Hiệu trưởng, Phó HT và  nhân viên chuyên môn nghiệp vụ)
     - Đánh giá xếp loại theo Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị).
     - Biểu mẫu thực hiện: mẫu 1, 2, 3, 4, 5.

     2. Đối tượng là giáo viên các cơ sở giáo dục
     - Tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên theo Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập (ban hành kèm theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
     - Biểu mẫu thực hiện: 06ms1, 06ms2.

     3. Hồ sơ nộp về Phòng GD-ĐT
     - Cá nhân thủ trưởng đơn vị nộp: mẫu 1, 3, 4 (ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị).
     - Đơn vị nộp:
     + Bảng tổng hợp kết quả đánh giá viên chức không tham gia giảng dạy theo mẫu số 5 (ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị).
     + Danh sách kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên (cấp phó và viên chức có tham gia giảng dạy) theo mẫu 06ms2 (ban hành kèm theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ).
     - Biên bản họp của tập thể lãnh đạo đơn vị về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
     - Thời gian: trước ngày 10/6/2012.

     II. Đánh giá, phân loại theo Chuẩn qui định của Bộ GD&ĐT

     1. Các trường trung học cơ sở
     - Hiệu trưởng: Triển khai đánh giá theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT.
     - Giáo viên: Triển khai đánh giá theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.
  
     2. Các trường tiểu học
     - Hiệu trưởng: Triển khai đánh giá theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT.
     - Giáo viên: Thực hiện theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn hướng dẫn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/1010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
     3. Các trường mầm non
     - Hiệu trưởng: thực hiện theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/6/2011 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT.
     - Giáo viên: Thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-BGDĐT, ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và công văn số 59/SGD&ĐT-GDMN ngày 27/8/2008 của Sở Giáo dục – Đào tạo về việc hướng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non.
 
      4. Đối với phó hiệu trưởng các trường mầm non
     - Triển khai đánh giá theo Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 335/SGDĐT-TCCB ngày 14/3/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT.GDTX.
     5. Hồ sơ nộp về Phòng GD-ĐT
     - Sau khi hoàn tất quy trình đánh giá theo Chuẩn, thủ trưởng các đơn vị tổng hợp và báo cáo kết quả về Phòng GD-ĐT  theo mẫu qui định của Bộ GD&ĐT.
     - Thời gian: trước ngày 10/6/2012.
     Kết quả đánh giá xếp loại của cán bộ, công chức, viên chức hằng năm phải được lưu giữ trong hồ sơ gốc của cá nhân tại cơ quan quản lý.
     Các đơn vị có thể tải các loại biểu mẫu, văn bản qui định, hướng dẫn về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học nêu trên tại website của Phòng (www.pgdninhphuoc.edu.vn). Để thuận tiện cho việc tổng hợp số liệu toàn ngành, yêu cầu các đơn vị không được tự ý sửa hoặc thay đổi cấu trúc biểu mẫu.
     Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng đúng thời gian qui định./.
Nơi nhận:                                                                 TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Đăng website Phòng;
- Lưu VT.                                                                            (đã kí)
 
 
                                                   
                                                                                Nguyễn Thanh Bình
Xem công văn gốc, biểu mẫu trong file đính kèm
Thông tin chi tiết
Đã xem:
26478
| Đã tải về:
8254
Tải về
Từ site CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH PHƯỚC:
 Lịch

Tháng Sáu 2017
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 <  > 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất website này?

Tải văn bản

Đoc tin giáo dục

Kiểm tra thư điện tử

Tìm kiếm thông tin